1

Standard

Część ciepła wydostającego się z mieszkania uchodzi przez otwory okienne. Dla zapewnienia jak najmniejszych strat cieplnych zamontowane zostaną pięciokomorowe zespolone profile okienne. W oknach tych zamontowane szyby zespolone (jednokomorowe) posiadają współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2K. Obwiedniowe okucia posiadają funkcję rozwiernouchylną oraz mikrowentylację. Dzięki takim zastosowaniom właściciele nowych mieszkań w Zielonych Ogrodach sami mogą decydować ile powietrza z zewnątrz wprowadzić do środka.

Budując nowe mieszkania zwracamy uwagę również na to by. Dostęp do budynku jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie posadzki na drogach ewakuacyjnych i dojściach do budynków będą posiadały nawierzchnię antypoślizgową. Antywłamaniowe drzwi wejściowe umożliwią Państwu uzyskanie zniżek przy ubezpieczeniu swojego mieszkania.

Z myślą o przyszłych mieszkańcach w standardzie znalazły się instalacja internetowa, telefoniczna oraz telewizyjna RTV oraz SAT. Zawory termostatyczne pozwolą na dostosowanie temperatury do indywidualnych potrzeb, a liczniki na kontrolę wydatków.